Misyon

Hacettepe Üniversitesinin ilgili bölüm, anabilim dalları ve ilgili diğer kuruluşlar ile işbirliği yaparak yurt içinde ve yurt dışında estetik ve kozmetik yakınma/sorunların tedavisi ile ilgili bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak, asistan eğitimi ve doktora eğitim faaliyetlerinde bulunmak, projeler gerçekleştirmek ve danışmanlık hizmetleri vermektir.           

Bu merkez, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur:

a) Güncel bilimsel gelişmeler ışığında, yaşlanma epidemiyolojisi/etiyolojisi ve tedavileri hakkında araştırmalar yapmak, hizmet sunumu sırasında zengin bilimsel donanıma sahip Plastik Cerrahi uzmanları yetiştirmek, H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki ‘İleri Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Doktora Programı’ ile koordineli çalışmak,

b) Doğumsal veya edinsel deformitelere eşlik eden estetik sorunların sistemik değerlendirilmeleri sonrası, olası yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilebilmesi amacıyla bilimsel araştırmalar yapmak,

c) Tanımlanmış hastalıklara / deformitelere eşlik eden estetik sorunların ve yakınmaların, güncel, özgün tedavisi için yeni yöntemlerinin geliştirilmesi, Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi, Pediatri, Genetik, Dermatoloji, Kozmetoloji, Psikiyatri, Psikoloji, Ortodonti gibi birimlerin multi-disipliner işbirliği ile yeni takip ve tedavi planlarını kurgulayıp uygulanmak,

ç) Ülkemizde estetik sorunların tedavi ve takip şemalarını hızlı güncellemek, öncülük yapmak ve diğer üniversite ve eğitim kurumları ile bilgi alış verişinde bulunmak ve eğitim vermek,

d) Bilimsel ve maddi kaynak sağlanabilmesi için ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma, inceleme ve tedavi kurumları ile özel/resmi kuruluşlarla ve ilgili derneklerle iş birliği yapmak, bunlarla bilimsel, teknik bilgi ve hizmet paylaşımı sağlamak,

e) İleri düzeyde uzmanlık kursları, çalıştay, kongre, konferans, sempozyum ve seminerler düzenlemek, bu alandaki bilimsel yayınları desteklemek,

f) Estetik yakınma ve sorunların ticari kaygılardan arındırılmış güncel bilimsel bilgiler ışığında tanı ve tedavisini planlayarak toplumdaki algı hatalarının ve bilgi kirliliğinin düzeltilmesine öncülük etmek, ortak toplantılar ile toplumdaki farkındalığın üst düzeylere çıkarılabilmesini sağlamak, kurumsal ve kitlesel danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri vermek, bu doğrultuda medya ve basın/yayın kuruluşları ile ilişkilerde bulunmak.

Hacettepe Üniversitesi Estetik Cerrahi Uygulama ve Araştırma Merkezi, yüksek standartlı tedavi uygulamaları, bilimsel ekip çalışmaları ve eğitim-öğretim etkinlikleri, yürütülecek cerrahi ve minimal/non-invaziv estetik müdahaleleri ile alanında öncü ve yenilikçi bilimsel kuruluş olmayı amaçlamaktadır.

Vizyon

Üniversitemiz ve anabilim dalımızın geçmiş mirasına yakışır biçimde güncel bilimsel gelişmeler ışığında ‘Estetik’ kavramı ve uygulamalarının, akademik bir kurum çatısında doğru bir biçimde gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

Hacettepe Üniversitesi Estetik Cerrahi Uygulama ve Araştırma Merkezi