Yönetim

Yönetim Kurulu:
Doç. Dr. İbrahim Vargel (Müdür)
Doç. Dr. Fatma Visal Okur (Müdür Yardımcısı)
Yrd. Doç. Dr. Haldun Kamburoğlu (Müdür Yardımcısı)
Prof. Dr. Figen Özgür
Prof. Dr. Süeda Hekimoğlu
Prof. Dr. Feza Korkusuz
Doç. Dr. Emre Aksu

Danışma Kurulu:
Prof. Dr. Emin Mavili
Prof. Dr. Ülkü Aypar
Prof. Dr. Nükhet Örnek Büken
Prof. Dr. Nilgün Atakan
Prof. Dr. Elif Anıl Yağcıoğlu

Hacettepe Üniversitesi Estetik Cerrahi Uygulama ve Araştırma Merkezi